06/12/2021
Regulamin
 1. Palenie papierosów zabronione jest we wszystkich pomieszczeniach naszej willi. Palimy wyłącznie w ogrodzie w przeznaczonych do tego celu miejscach.
 2. W dniu przybycia każdy Gość ma obowiązek zameldowania się oraz uiszczenia opłaty za cały pobyt wraz z opłatą klimatyczną.
 3. Zarezerwowane pokoje są do Państwa dyspozycji od godz. 14.00 uzgodnionego dnia przyjazdu. W uzgodnionym dniu wyjazdu należy opuścić pokój najpóźniej do godz. 10.00.
 4. Cisza nocna obowiązuje na terenie naszego obiektu od godz. 22.00 do 6.00. Każda rodzina dostaje klucze od drzwi wejściowych, które zamykamy w czasie trwania ciszy nocnej.
 5. Osoby naruszające ciszę nocną, będące pod wpływem alkoholu, zgłaszane będą na policję, a w razie potrzeby zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów pobytu.
 6. Wszystkich Gości obowiązuje przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania się (m.in. nieużywanie wulgaryzmów).
 7. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod wyraźnym wpływem alkoholu, środków odurzających lub zachowującym się wulgarnie z użyciem niecenzuralnych słów.
 8. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren obiektu osób niezameldowanych w nim, bez wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z właścicielem.
 9. Każda osoba pełnopłatna otrzymuje komplet pościeli wliczony w cenę za pobyt.
 10. Do dyspozycji Gości przeznaczono wyposażoną kuchnię znajdująca się na najniższej kondygnacji budynku; deskę do prasowania i żelazko na pierwszym piętrze; ogród wypoczynkowy z wyposażeniem; basen, Wi-Fi w domu i w ogrodzie.
 11. Parking samochodowy jest bezpłatny, niestrzeżony, przeznaczony wyłącznie dla naszych Gości i zamykany w godzinach ciszy nocnej.
 12. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych (grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną) niestanowiących wyposażenia pokoju, z wyjątkiem aparatów do higieny osobistej (maszynka do golenia, suszarka, itp.) i drobnych urządzeń elektronicznych (aparat, laptop, I-pod, ładowarka, itp.).
 14. Prosimy o dbanie o wynajęty pokój, o wyłączanie prądu, zakręcanie wody, zamykanie okien (w szczególności dachowych) przed wyjściem z pokoju i sprawdzenie, czy pokój jest zamknięty przy każdorazowym opuszczaniu go.
 15. Zgubienie klucza należy bezzwłocznie zgłosić właścicielowi.
 16. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy wyposażenie pokoju lub wyposażenia miejsca ogólnodostępnego na terenie posesji, zobowiązany jest pokryć w całości koszt zaistniałej straty.
 17. Prosimy, aby traktowali Państwo sprzęty w pokoju jak we własnym domu i używali ich wyłącznie do celów, do jakich zostały przeznaczone.
 18. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą Goście, pod których opieką osoby te pozostają.
 19. W dniu wyjazdu Gość udostępnia wynajmowany pokój w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego.
 20. Osobom postronnym nie udzielamy informacji dotyczących danych osobowych naszych Gości.
 21. Gościom, którzy nie dostosują sie do regulaminu, może zostać wypowiedziana umowa.
 22. Gościom nie zostaje zwrócona różnica w cenie wynikająca ze skróconego pobytu, czy też opuszczenia obiektu w wyniku łamania regulaminu.
 23. Przedmioty pozostawione przez Gościa w pokoju będą odesłane na jego prośbę i koszt.
 24. Zgodnie z nową ustawą dotyczącą gospodarowania odpadami, dokładamy wszelkich starań, aby segregować puszki aluminiowe, butelki plastikowe, szklane i odpady papierowe. Odpowiednie pojemniki znajdują się w ogólnodostępnym miejscu składowania odpadów – przy furtce wejściowej.
Cofnij